Kinderdromen

In dit artikel:

 • Kinderdromen; wat zijn het?
 • Kenmerken van kinderdromen
 • Nachtmerries en nachtangsten
 • Kinderen en hun enge dromen: Wat kun je als ouder doen ter ondersteuning?
 • Typen kinderdromen
 • De weg van ontwikkeling

Kinderdromen zijn bijna altijd korte krachtige dromen met een grote rijkdom aan beelden. Zij zijn als het begin van een boek. Het begin van een levensverhaal. Vaak is er voor het kind een nachtmerrie-achtig gevoel aanwezig.

Je kan ervan uitgaan dat de kinderdroom een soort blauwdruk is over enerzijds de falensneiging en anderszijds de bevrijdingsmogelijkheid. Als een bloem in de knop wordt het duidelijk wat de thema’s zullen gaan worden.

Kenmerken van kinderdromen

 • Kort, eenvoudig, angstig
 • Vaak met (enge) dieren,  tot 4 jr 51%, 5-7 jr 37%,  volwassen 7,5%
 • 2x zoveel agressie als in dromen van volwassenen
 • Verschillen tussen meisjes en jongens; meisjesdromen zijn langer en gaan meer over mensen en kleren, jongensdromen zijn korter en gaan meer over objecten

“De ronde putdeksel van de straat gaat langzaam open en er komen bèbè’s uit: dat zijn zwarte, spookachtige gestaltes zonder gezicht, helemaal bedekt met teer. Ik word heel erg bang.”

Nachtmerries:

 • Nachtmerries starten op de leeftijd van twee jaar
 • Hoogtepunt van het aantal nachtmerries is tussen drie en zes jaar
 • Een kwart van kinderen heeft tenminste 1x per week een nachtmerrie
 • Nachtmerries zijn vaak tussen 4 en 6 uur in de nacht

“Ik loop in buurt bij mij thuis. Er komt een eng ‘iets’ achter mij aan. Het is iets van een dier. Ik durf niet te kijken maar ga rennen. Als ik helemaal uitgeput ben en langzamer moet rennen, hoor ik snuiven en ademen achter me. Het is nog dichterbij. Ik tril helemaal en ben heel bang. En als ik daar ben in mijn droom, maak ik mijzelf altijd wakker.”

Nachtmerries en nachtangsten

Nachtmerries komen voor in de REM slaap. Als het kind is gekalmeerd kan het vaak in detail vertellen (als het durft) over de droom. Nachtangst komt voort uit de diepe slaap. Kinderen zijn heel moeilijk daaruit wakker te maken. Het zijn periodes met extreme paniek. Het kind kan bijna nooit beelden reproduceren.

Kinderen helpen met hun enge dromen

Kinderen kun je goed helpen met hun nachtmerries. Zowel in het voorbereiden op de nacht, in de nacht zelf, maar ook overdag bij de verwerking van de beelden. Juist door overdag contact te maken met de energieën van de beelden uit de nacht komt er verbinding tussen het onbewuste en bewuste, tussen de nacht en de dag. Zo ontstaat er bij het kind een gevoel van regie.

Hoe je een kind kunt helpen lees je in het artikel Kinderen en enge dromen.

Typen kinderdromen

Er bestaan lijstjes van typen kinderdromen. Die verschillen per onderzoek. Op zich is het niet zo interessant hoe vaak een bepaald onderwerp voor komt. Interessanter is te kijken naar de achtergronden.

Te onderscheiden zijn;

 1. Achtervolgd of aangevallen worden door monsters, enge dieren
 2. Vallen
 3. Stikken, gevangen zitten, niet kunnen bewegen
 4. Gebruik van magie of kunnen vliegen
 5. Voorvoelen van spanningen in menselijke verhoudingen in gezin, familie
 6. Verlies

1 Achtervolgd of aangevallen worden

Gaandeweg de vroege jeugd leert ieder kind zich aanpassen. Je mag bijvoorbeeld niet meer ongebreideld schreeuwen en bijten. Je past je aan. Maar de oerdriften, de levenskrachten waarmee je verbonden bent, zijn nog aanwezig. Het is als een eiland in de oceaan. Je hebt vaste grond onder de voeten, maar de oceaan is niet ver weg. Het ‘ik’, de identificatie met een reeks gevoelens, gedachtensystemen, komt in conflict met neigingen en driften. Er is nog geen oplossing. De monsters besluipen je en willen je aanvallen.

2 Vallen

Wanneer je je onbewust steeds meer gaat identificeren met met je gedachten, met je bovenkamer, ontstaat er een illusie van veiligheid en controle. Je leeft vanuit ‘hoog’ en er is geen verbinding meer met ‘laag’, de ‘donkere krachten’. Er is afstand ontstaan en je kunt  de controle over jezelf verliezen. Voor de ‘ik-figuur’ voelt dat als een val. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat weer verbinding ontstaat met wat zich ‘daar beneden’ afspeelt. Het mooie van deze dromen is dat er niemand eigenlijk ooit werkelijk te pletter gevallen wordt. Het gaat om de energie van het vallen, het doorbreken van de illusie van controle. Er gaat niets kapot, er wordt op krachtige wijze getoond dat er geen afgescheidenheid bestaat.

3 Stikken, gevangen zitten, klem zitten

Dromen rond dit thema symboliseren een gevoel van beklemming of verkramping. Er is geen lucht meer, geen uitzicht, geen bevrijding. Er is in figuurlijk zin sprake van klem zitten in bijvoorbeeld een thuissituatie of in zichzelf. De levensthema’s die aan dit soort dromen verbonden zijn, gaan vaak over aanpassen en jezelf zijn met jouw neigingen en driften, erbij horen en vrij zijn: dilemma’s en krachtenvelden die een heel leven lang blijven spelen.

4 Gebruik van magie of kunnen vliegen

In deze dromen wordt geëxperimenteerd met krachten. Er zijn ridders, beschermengelen, tovenaars, er kan worden gevlogen. Er is van alles mogelijk. De verbinding met de magische wereld staat open. In de nacht wordt de verbinding van het kind met zijn diepere krachten weer voelbaar. De vrijheid en de mogelijkheden die in de nacht ervaren worden, vormen de motor tot de inzet van eigen krachten overdag.

Sommigen gebruiken het vliegen om te kunnen ontsnappen aan bijvoorbeeld een eng monster dat achtervolgt. Hierdoor krijgt de dromer weliswaar  de regie, doordat er een eigen inzet is om te kunnen ontsnappen. Aan de andere kant, door te ontsnappen kan de dromer zich de krachten, die het monster vertegenwoordigt, niet toe-eigenen.

5 Menselijke verhoudingen

Elk kind heeft de wens tot ingebed zijn in volledige liefdevolheid en veiligheid en elk kind  valt uit het paradijs: je moeder blijkt niet altijd zo liefdevol maar soms een heks, je vader biedt je geen krachtige veilige haven. Er zijn mogelijk spanningen tussen gezinsleden, in de familie. Vaak wordt er niet over gesproken, maar kinderen voelen veel meer dan we denken. In de nacht komt dit naar voren. Soms voorvoelen kinderen bijvoorbeeld ook scheidingen en overlijdens en dromen daarover.

6 Verlies

In veel kinderdromen is er een gevoel van verlies. Feitelijk verlies van iets of een gevoelsmatig verlies. Ook hier kan weer worden verwezen naar de ‘val uit het paradijs’. Het intuïtieve contact met de Eenheid gaat verloren. Een gevoel van veiligheid, geborgenheid, verbondenheid, diep vertrouwen, wordt vaak geschaad, en er is vaak nog geen manier gevonden om zelf weer de verbinding te maken.

De weg van ontwikkeling

In het algemeen kun je zeggen dat er in de kinderdromen nog geen passend antwoord gevonden is op de moeilijke situatie in het dagelijks leven. Er leven innerlijke conflicten tussen aanpassen en het omgaan met de oerdriften, met het ‘vallen’ uit het gevoel van eenheid en vertrouwen. Er zijn spanningen tussen mensen… En er zijn nog geen jagers die de buik van de wolf opensnijden, er zijn nog geen dwergen die te hulp schieten, zoals in de sprookjes. Daarom worden deze dromen vaak nachtmerries waaruit kinderen wakker worden.

Gaandeweg komen er antwoorden. Misschien nog niet de ‘grote mensen’-antwoorden, maar er komt beweging in het omgaan met een moeilijke situatie. Zo kunnen de magische krachten nog een tijdje ingezet worden; ‘als ik maar niet op de tegelrandjes loop, dan wordt de juf niet boos op mij’, ‘als ik mijn gordijn precies zo dicht doet komt de groene draak niet binnen’…

Later kan er geoefend worden met confrontaties aangaan, niet conformeren en kijken wat er van komt. De puberteit is er de aangewezen periode voor.

Ook als volwassene zijn er antwoorden die de ziel voeden. Je leert, je krijgt vaak meer zicht op hoe je in contact kunt blijven en je je toch vol uitspreekt in wat je wenst. Hoe je aanwezig blijft terwijl je iets heel spannend vindt. Hoe je zelf kunt zorgen dat je je veilig voelt. Steeds zullen er nieuwe antwoorden komen rond hetzelfde thema.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *